RUHUNA YATMAQ

ürəyincə olmaq, bəyənmək; ~ xoşuna gəlmək, ürəyinə yatmaq.

RUHU TƏZƏLƏNMƏK
RUHUNU OXŞAMAQ