RUMB

[ ing. ] Kompasın dairəsində (horizontun 1/ 32 hissəsinə müvafiq olan) bölgü.

Этимология

  • RUMB yun. rhymbos – dairəvi hərəkət
RUM
RUMBA

Значение слова в других словарях