RUMKA

[ holl. roemer – qədəh] dan. bax qədəh.
Meyxanada dostlar bir-birinin sağlığına hərəsi altı böyük rumka konyak vurdular və yaxşı Göycə balığının kababını məzə etdilər. E.Sultanov.
[Rəcəb:] Bir rumka araq içsək, keçər gedər. Qantəmir.
Naşad yenə onun rumkasını doldurdu.
Zeynal bir də içdi. S.Hüseyn.

RUMINLAR
RUPİYƏ

Digər lüğətlərdə