Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АПАРТАМЕНТ

  apartament (böyük, qəşəng otaq, mənzil)

  Tam oxu »
 • АПАТИЧНОСТЬ

  süstlük, laqeydlik, ögünlük, hissizlik

  Tam oxu »
 • АПАТИЧНЫЙ

  süst, ruhsuz, ölgün, ağır, key, hissiz

  Tam oxu »
 • АПЕЛЛЯНТ

  apelyasiyaya verən, şikayətçi, ərizəçi

  Tam oxu »
 • АПЕЛЛЯЦИЯ

  apellyasiya (məhkəmənin qərarından yuxarı mərhələyə şikayət etmə)

  Tam oxu »
 • АПЕЛЬСИН

  portağal

  Tam oxu »
 • АПЕЛЬСИННЫЙ

  portağaldan hazırlanan

  Tam oxu »
 • АПЛОДИРОВАНИЕ

  alqışlama, əl çalma, alqış

  Tam oxu »
 • АПЛОДИРОВАТЬ

  alqışlamaq, əl çalmaq

  Tam oxu »
 • АПЛОДИСМЕНТЫ

  alqış, alqışlar, əl çalma

  Tam oxu »
 • АПЛОМБ

  iddia, ötkəmlik, lovğalıq, təşəxxüs

  Tam oxu »
 • АПОДИКТИЧЕСКИЙ

  aydın-aşkar, şəksiz, şübhəsiz

  Tam oxu »
 • АПОЛИТИЧНОСТЬ

  siyasi laqeydlik, siyasətlə maraqlanma

  Tam oxu »
 • АПОЛЛОН

  apollon (1. Qədim yunanlarda günəş allahı, şer, sənət hamisi; 2. Gözəllik simvolu)

  Tam oxu »
 • АПОЛОГЕТ

  məddah, müdafiəçi

  Tam oxu »
 • АПОЛОГЕТИКА

  mədh, tərif, müdafiə

  Tam oxu »
 • АППАРАТ

  1 – apparat (1. Idarə, təşkilat, müəssisə, idarə orqanları; 2. Orqanizmdə müəyyən vəzifə ifa edən orqanlar)

  Tam oxu »
 • АППАРАТ

  2 – apparat (cihaz, alət, mexanizm, qurğu)

  Tam oxu »
 • АППАРАТУРА

  aparatura, aparatlar

  Tam oxu »
 • АППЕЛИРОВАТЬ

  apelyasiyaya vermək (1. Çıxarılan qərar haqqında yuxarı təşkilatlara şikayət vermək; 2. Müraciət etmək)

  Tam oxu »
 • АППЕНДИЦИТ

  appendisit (appendiksin iltihabı)

  Tam oxu »
 • АППЕТИТ

  1. Iştah; 2. Arzu, həvəs

  Tam oxu »
 • АППЕТИТНО

  iştaha ilə, həvəslə

  Tam oxu »
 • АППЕТИТНЫЙ

  1. Iştahlı; 2. Ləzzətli, dadlı; 3. Tamahlandırıcı; 4. Iştaha

  Tam oxu »
 • АППЛИКАЦИЯ

  applikasiya, qurama

  Tam oxu »
 • АПРОБАЦИЯ

  aprobasiya, bəyənmə, təsdiq etmə

  Tam oxu »
 • АПРОБИРОВАТЬ

  bəyənmək, təsdiq etmək

  Tam oxu »
 • АПТЕКА

  aptek

  Tam oxu »
 • АПТЕКАРША

  1. Aptekçi qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АПТЕКАРЬ

  aptekçi (1. Aptek işçisi; 2. Aptek sahibi)

  Tam oxu »
 • АПТЕЧКА

  dərman qutusu

  Tam oxu »
 • АРАБ

  ərəb

  Tam oxu »
 • АРАБИСТИКА

  ərəbşünaslıq

  Tam oxu »
 • АРАК

  araq

  Tam oxu »
 • АРАНЖИРОВАТЬ

  bəstələmək, tərtib etmək, uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АРАНЖИРОВКА

  bəstələmə, bəstələnmə, tərtib etmə, uyğunlaşdırma

  Tam oxu »
 • АРАП

  1. Zənci; 2. Fırıldaqçı, gopçu

  Tam oxu »
 • АРАХИС

  araxis, yerfındığı

  Tam oxu »
 • АРБИТР

  arbitr, münsif

  Tam oxu »
 • АРБИТРАЖ

  arbitraj (1.münsiflik; 2.mübahisəli məsələləri həll edən idarə)

  Tam oxu »
 • АРБУЗ

  qarpız

  Tam oxu »
 • АРГУМЕНТ

  1. Dəlil, sübut, əsas, dəstavüz; 2. Arqument

  Tam oxu »
 • АРГУМЕНТАЦИЯ

  1. Əsaslandırma, dəlil gətirmə, sübut göstərmə; 2. Dəlil, sübut, əsas

  Tam oxu »
 • АРГУМЕНТИРОВАТЬ

  dəlil gətirmək, sübut etmək, isbat etmək, əsaslandırmaq

  Tam oxu »
 • АРЕАЛ

  areal, yayılma sahəsi

  Tam oxu »
 • АРЕНА

  səhnə, meydan, sahə

  Tam oxu »
 • АРЕНДА

  1. Icarə, kirə; 2. Icarə haqqı, kirə haqqı

  Tam oxu »
 • АРЕНДАТОР

  icarədar, icarəyə götürən

  Tam oxu »
 • АРЕНДОВАТЬ

  icarə etmək, icarələmək, kirə etmək, kirələmək

  Tam oxu »
 • АРЕСТ

  tutma, həbs etmə, dustaq etmə, həbs

  Tam oxu »