Русско-азербайджанский словарь

 • АБСТРАКТНО

  abstrakt, mücərrəd

  Полностью »
 • АБСТРАКТНОСТЬ

  abstraktlıq, mücərrədlik

  Полностью »
 • АБСТРАКТНЫЙ

  abstrakt, mücərrəd

  Полностью »
 • АБСТРАКЦИЯ

  abstraksiya (1. Fikrən ayrılma, təcrid etmə; 2. Mücərrəd fikir )

  Полностью »
 • АБСУРД

  boş söz, mənasız fikir, cəfəngiyyat

  Полностью »
 • АБСУРДНОСТЬ

  mənasızlıq

  Полностью »
 • АБСУРДНЫЙ

  boş, mənasız, cəfəng

  Полностью »
 • АБСЦЕСС

  tib. Abses (irinlik)

  Полностью »
 • АБУЛИЯ

  tib. Abuliya, iradəsizlik , iradə zəifliyi

  Полностью »
 • АБХАЗ

  abxaz, abxaziyalı

  Полностью »
 • АБХАЗЕЦ

  abxaz, abxaziyalı

  Полностью »
 • АБХАЗКА

  abxaziyalı qadın (qız)

  Полностью »
 • АБЦУГ

  qumar oyununda; qoşa kart (sağa-sola paylanan hər qoşa kart)

  Полностью »
 • АБЫ

  təki, bircə

  Полностью »
 • АВАНГАРД

  avanqard (1. Əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi; 2. Qabaqcıl dəstə)

  Полностью »
 • АВАНЗАЛ

  avanzal, salon önü (baş zalın qabağındakı otaq)

  Полностью »
 • АВАНЛОЖА

  teatr avanloja (lojanın dalında kiçik otaq)

  Полностью »
 • АВАНПОРТ

  avanport (portda gəmilərin lövbər salıb dura bildiyi hissə)

  Полностью »
 • АВАНПОСТ

  avanpost, irəli, qarovul

  Полностью »
 • АВАНС

  avans, peşin, beh

  Полностью »
 • АВАНСИРОВАНИЕ

  avans vermə

  Полностью »
 • АВАНСИРОВАТЬ

  avans vermək

  Полностью »
 • АВАНСОМ

  1. Avans olaraq; получить авансом - avans olaraq almaq 2. Qabaqcadan

  Полностью »
 • АВАНСЦЕНА

  ön səhnə (səhnənin qabaq hissəsi)

  Полностью »
 • АВАНТЮРА

  avantüra, macəra, fırıldaq

  Полностью »
 • АВАНТЮРА

  avantüra, macəra, fırıldaq

  Полностью »
 • АВАНТЮРИЗМ

  avantürizm, macəraçılıq, fırıldaqçılıq

  Полностью »
 • АВАНТЮРИСТ

  avantürist, macəraçı, fırıldaqçı

  Полностью »
 • АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ

  bax: авантюризм

  Полностью »
 • АВАНТЮРИСТКА

  avantürist, macəraçı, fırıldaqçı qadın (qız)

  Полностью »
 • АВАНТЮРИСТСКИЙ

  bax: авантюрист

  Полностью »
 • АВАНТЮРНЫЙ

  1. Avantüradan ibarət olan, şübhəli, xətərli; 2. Macəralı, sərgüzəştli

  Полностью »
 • АВАРЕЦ

  avar (dağıstanda bir xalq)

  Полностью »
 • АВАРИЙНОСТЬ

  avariya halı, avariya halında olma

  Полностью »
 • АВАРИЙНЫЙ

  avariyalı; аварийная машина - avariya maşını

  Полностью »
 • АВАРИЯ

  avariya, qəza

  Полностью »
 • АВАРКА

  avar qadını (qızı)

  Полностью »
 • АВАРСКИЙ

  аварский язык - avar dili

  Полностью »
 • АВАРСКИЙ

  avar dili

  Полностью »
 • АВГУР

  falçı, kahin

  Полностью »
 • АВГУСТ

  avqust

  Полностью »
 • АВГУСТЕЙШИЙ

  əlahəzrət (hökmdarlara verilən ünvan)

  Полностью »
 • АВЕНЮ

  küçə (xarici ölkə şəhərlərində)

  Полностью »
 • АВИА

  avia - (mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün aviasiyaya aid olmasını göstərir)

  Полностью »
 • АВИАБАЗА

  təyyarə bazası

  Полностью »
 • АВИАБОМБА

  təyyarə bombası

  Полностью »
 • АВИАДЕСАНТ

  hərbi təyyarə desantı (təyyarədən düşmən torpağına salınan desant)

  Полностью »
 • АВИАЗАВОД

  təyyarə zavodu

  Полностью »
 • АВИАКОНСТРУКТОР

  təyyarə konstruktoru

  Полностью »
 • АВИАЛИНИЯ

  təyyarə xətti, hava yolu

  Полностью »