Русско-азербайджанский словарь

 • АВАНГАРД

  м avanqard (1. əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi; 2. məc. qabaqcıl dəstə); ◊ в авангарде irəlidə, öndə, ön sıralarda

  Полностью »
 • АВАНГАРДНЫЙ

  авангард söz. sif

  Полностью »
 • АВАНЗАЛ

  м avanzal, salon önü (baş zalın qabağındakı otaq)

  Полностью »
 • АВАНЛОЖА

  ж teatr avanloja (lojanın dalında kiçik otaq)

  Полностью »
 • АВАНПОРТ

  м dəniz. avanport (limanda gəmilərin lövbər salıb dura bildiyi hissə)

  Полностью »
 • АВАНПОСТ

  м avanpost, irəli (ön) qarovul

  Полностью »
 • АВАНПОСТНЫЙ

  аванпост söz. sif

  Полностью »
 • АВАНС

  м avans, peşin, beh; ◊ делать авансы ümid vermək, vədə vermək

  Полностью »
 • АВАНСИИРОВАТЬ

  сов. и несов. avans vermək

  Полностью »
 • АВАНСИРОВАНИЕ

  ср avans vermə

  Полностью »
 • АВАНСИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. avans verilmək

  Полностью »
 • АВАНСОВЫЙ

  аванс söz. sif

  Полностью »
 • АВАНСОМ

  нареч. 1. avans olaraq; получить авансом avans olaraq almaq; 2. qabaqcadan

  Полностью »
 • АВАНСЦЕНА

  ж ön səhnə (səhnənin qabaq hissəsi)

  Полностью »
 • АВАНТЮРА

  ж avantüra, macəra, fırıldaq

  Полностью »
 • АВАНТЮРИЗМ

  м мн. нет avanturizm, macəraçılıq, fırıldaqçılıq

  Полностью »
 • АВАНТЮРИСТ

  м avantürist, macəraçı, fırıldaqçı

  Полностью »
 • АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ

  авантюризм söz. sif

  Полностью »
 • АВАНТЮРИСТИЧНЫЙ

  bax авантюристический

  Полностью »
 • АВАНТЮРИСТКА

  ж avantürist, (macəraçı, fırıldaqçı) qadın (qız)

  Полностью »
 • АВАНТЮРИСТСКИЙ

  авантюрист söz. sif

  Полностью »
 • АВАНТЮРНЫЙ

  прил. 1. avantüradan ibarət olan, şübhəli, xətərli; авантюрное предприятие xətərli iş (təşəbbüs); 2. ədəb

  Полностью »
 • АВАРЕЦ

  м (мн. аварцы) avar (Dağıstanda və Azərbaycanda bir xalq)

  Полностью »
 • АВАРИЙНОСТЬ

  ж мн. нет avariya halı, avariya halında olma

  Полностью »
 • АВАРИЙНЫЙ

  авария söz. sif.; avariyalı; аварийная машина avariya maşını; аварийный дом avariyalı ev

  Полностью »
 • АВАРИЯ

  ж avariya, qəza

  Полностью »
 • АВАРКА

  ж avar qadını (qızı)

  Полностью »
 • АВАРСКИЙ

  аварец söz. sif., аварский язык avar dili

  Полностью »
 • АВГИЕВЫ

  конюшни bax конюшня

  Полностью »
 • АВГУР

  м qədim Romada; falçı, kahin

  Полностью »
 • АВГУСТ

  м avqust

  Полностью »
 • АВГУСТЕЙШИЙ

  прил. köhn. əlahəzrət (hökmdarlara verilən ünvan)

  Полностью »
 • АВГУСТОВСКИЙ

  август söz. sif

  Полностью »
 • АВЕНЮ

  ср нескл. küçə (xarici ölkə şəhərlərində)

  Полностью »
 • АВИА-

  avia- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün aviasiyaya aid olmasını göstərir)

  Полностью »
 • АВИАБАЗА

  ж təyyarə bazası

  Полностью »
 • АВИАБОМБА

  ж təyyarə bombası

  Полностью »
 • АВИАДЕСАНТ

  м hərbi təyyarə desantı (təyyarədən düşmən torpağına salınan desant)

  Полностью »
 • АВИАЗАВОД

  м təyyarə zavodu

  Полностью »
 • АВИАКОНСТРУКТОР

  м təyyarə konstruktoru

  Полностью »
 • АВИАЛИНИЯ

  ж təyyarə xətti, hava yolu

  Полностью »
 • АВИАМАТКА

  ж köhn. təyyarə gəmisi (təyyarələrin qalxması və enməsi üçün geniş meydançası olan hərbi gəmi)

  Полностью »
 • АВИАМАЯК

  м təyyarə mayakı (təyyarələrə yol göstərən mayak)

  Полностью »
 • АВИАМОДЕЛИЗМ

  м мн. нет aviamodelizm (təyyarə modelləri qayırmaqla uçuculuğu öyrənmə)

  Полностью »
 • АВИАМОДЕЛИСТ

  м aviamodelçi (təyyarə modelləri qayıran adam)

  Полностью »
 • АВИАМОДЕЛЬ

  ж aviamodel (təyyarə modeli)

  Полностью »
 • АВИАМОДЕЛЬНЫЙ

  авиамодель söz. sif

  Полностью »
 • АВИАМОТОР

  м təyyarə motoru

  Полностью »
 • АВИАНОСЕЦ

  м bax авиаматка

  Полностью »
 • АВИАПОДКОРМКА

  ж k. t. təyyarə ilə əlavə gübrələmə

  Полностью »