Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БАГРЯНИСТЫЙ

  прил. qırmızıyaçalar, qırmızımtıl

  Tam oxu »
 • БАГРЯНИТЬ

  несов. qıpqırmızı qızartmaq, tünd-qırmızı rəngə boyamaq

  Tam oxu »
 • БАГРЯНИТЬСЯ

  несов. 1. tünd qırmızı olmaq, qızannaq; 2. qızardılmaq

  Tam oxu »
 • БАГРЯНИЦА

  ж qəd. qırmızı xələt

  Tam oxu »
 • БАГРЯНКА

  ж zool. qırmızı ilbiz

  Tam oxu »
 • БАГРЯНОСТЬ

  ж мн. нет qırmızılıq

  Tam oxu »
 • БАГРЯНЫЙ

  bax багровый

  Tam oxu »
 • БАГУЛЬНИК

  м bot. ladan ağacı (həmişəyaşıl zəhərli kol)

  Tam oxu »
 • БАДАН

  м bot. badan (bənövşəyi-qırmızı gülləri olan ot bitki)

  Tam oxu »
 • БАДЕЕЧНЫЙ

  бадейка söz. sif

  Tam oxu »
 • БАДЕЙКА

  ж 1. badyacıq; 2. kiçik çəllək

  Tam oxu »
 • БАДЕЙНЫЙ

  бадья söz. sif

  Tam oxu »
 • БАДЬЯ

  ж 1. badya; 2. çəllək

  Tam oxu »
 • БАДЯГА

  ж zool. çay buludu, süngər, göl süngəri; ◊ разводить бадягу zarafatlaşmaq, hənəkləşmək

  Tam oxu »
 • БАЗ

  м məh. ağıl (mal-qara üçün)

  Tam oxu »
 • БАЗА

  ж baza (1. əsas, bünövrə, təməl, özül; 2. hərbi sursat və tikintilər olan yer; 3. mərkəz; 4. anbar; 5

  Tam oxu »
 • БАЗАЛЬТ

  м geol. bazalt (tünd rəngli çox bərk və sıx vulkanik süxur)

  Tam oxu »
 • БАЗАЛЬТОВЫЙ

  1. базальт söz. sif.; базальтовые залежи bazalt yataqları; 2. bazaltdan qayrılmış

  Tam oxu »
 • БАЗАНИТ

  м geol. bazanit (qara rəngli süxur)

  Tam oxu »
 • БАЗАР

  м 1. bazar. 2. məc. səs-küy, çığır-bağır; птичий базар quş bazarı (dəniz sahilində quşların kütləvi surətdə yuva saldıqları yer)

  Tam oxu »
 • БАЗАРИТЬ

  несов. dan. məh. alver etmək (bazarda)

  Tam oxu »
 • БАЗАРНЫЙ

  базар söz. sif., базарная площадь bazar meydanı

  Tam oxu »
 • БАЗЕДОВ

  : базедова болезнь tib. bazedov xəstəliyi (qalxanvarı vəzinin fəaliyyətinin artması nəticəsində əmələ gələn xəstəlik)

  Tam oxu »
 • БАЗИЛИК

  м bot. reyhan

  Tam oxu »
 • БАЗИЛИКА

  ж arxit. bazilika (antik dövrdə və orta əsrlərdə: içərisi sütunlarla iki hissəyə bölünən böyük bina)

  Tam oxu »
 • БАЗИЛИКОВЫЙ

  базилик söz. sif.; базиликовое масло reyhan yağı

  Tam oxu »
 • БАЗИРОВАНИЕ

  ср əsaslandırma, əsaslandırılma

  Tam oxu »
 • БАЗИРОВАТЬ

  несов. əsaslandırmaq

  Tam oxu »
 • БАЗИРОВАТЬСЯ

  несов. əsaslanmaq, arxalanmaq

  Tam oxu »
 • БАЗИРОВКА

  ж мн. нет bazaların yerləş(diril)məsi; baza salma (salınma); yerləşmə, yerləşdinnə, yerləşdirilmə

  Tam oxu »
 • БАЗИС

  м bazis (1. əsas, özül, bünövrə; 2. geodeziyada: üçbucağın oturacağı)

  Tam oxu »
 • БАЗИСНЫЙ

  база və базис söz. sif.; базисный склад baza anbarı; базисный прибор geod. bazis aləti

  Tam oxu »
 • БАЗОВЫЙ

  база söz. sif. (bax база 2-ci və 3-cü mənalarda)

  Tam oxu »
 • БАИНЬКИ

  межд. в знач. сказ. yatmaq, yuxulamaq (uşaq dilində)

  Tam oxu »
 • БАЙ

  БАЙ I м bay (inqilabdan əvvəl Orta Asiyada mülkədar, qolçomaq və ya tacirlərə verilən ad). БАЙ II, БАЙ-БАЙ межд

  Tam oxu »
 • БАЙ-БАЙ

  БАЙ II, БАЙ-БАЙ межд. yatmaq, yuxulamaq (uşaq dilində); иди бай-бай get yat

  Tam oxu »
 • БАЙБАК

  м 1. məh. baybak (çöl kəsəyəni); 2. məc. tənbəl, ağırtərpənən (adam)

  Tam oxu »
 • БАЙБАЧИЙ

  1. байбак söz. sif. (bax байбак 1-ci mənada); 2. baybak dərisindən tikilmiş

  Tam oxu »
 • БАЙДАК

  м baydak (Dnepr çayında və Qara dənizdə balıqçı gəmisi)

  Tam oxu »
 • БАЙДАРА

  ж baydara (1. üzərinə dəri çəkilmiş qayıq; 2. ikibaşlı avarla sürülən birnəfərlik idman qayığı)

  Tam oxu »
 • БАЙДАРКА

  ж baydarka (dar və yüngül idman qayığı)

  Tam oxu »
 • БАЙДАРОЧНЫЙ

  байдарка söz. sif

  Tam oxu »
 • БАЙКА

  БАЙКА I ж мн. нет bayka (xovlu yumşaq yun və ya pambıq parça). БАЙКА II ж dan. nağıl, hekayə

  Tam oxu »
 • БАЙКОВЫЙ

  байка söz. sif.; baykadan tikilmiş

  Tam oxu »
 • БАЙРАМ

  м dan. bayram

  Tam oxu »
 • БАЙРОНИЗМ

  м мн. нет ədəb. bayronizm (1. XIX əsrin əvvəllərində meydana çıxmış ədəbi-romantik cərəyan; 2. köhn. ümidsizlik, ruh düşkünlüyü, bədbinlik)

  Tam oxu »
 • БАЙРОНИЧЕСКИЙ

  байронизм söz. sif.; bayronik

  Tam oxu »
 • БАЙСКИЙ

  бай I söz. sif

  Tam oxu »
 • БАЙХОВЫЙ

  прил. байховый чай qara çay

  Tam oxu »
 • БАЙЦЕВАТЬ

  несов. tex. boyamaq, rəngləmək, aşındırmaq (ağacı, sümüyü, daşı)

  Tam oxu »