RUSİ

köhn. Rus dili, rusca.
Biri həm rusidir kim, bilməyi bizlərə lazımdır. S.Ə.Şirvani.

RUSCA
RUSİST

Значение слова в других словарях