RUSİSTİKA

[ rus. ] Rus dili və ədəbiyyatını öyrənən elmlərin məcmusu; rus filologiyası.
RUSİST
RUSİYALI

Значение слова в других словарях