RUZİGARI BƏD ƏSMƏK

bəxti gətirməmək, günü-güzəranı pisləşmək; ~ taleyi üz çevirmək (döndərmək), qara yellər əsmək.

RUHUNU TƏSLİM ETMƏK
RUZİGARI QARA GƏLMƏK