RUZİGARI QARA GƏLMƏK

həyatı, güzəranı ağır keçmək, pis yaşamaq.

RUZİGARI BƏD ƏSMƏK
RUZİSİNİ ÇIXARMAQ