Sübut olunmuş ehtiyatlar

geoloji və texniki informasiyaya əsaslanaraq hazırda açıqlanmış neft və qaz laylarından iqtisadi və texniki baxımdan çıxarıla bilən karbohidratların qiymətləndirilmiş ehtiyatları.
Sualtı faydalı qazıntı istehsalı
Sübut olunmuş yataq