Sütuncuqlu balta

sütuncuqlu qazıma qurğusunun işlək orqanı; qazma, süxur sütununu masivdən qoparmaq və Yer səthinə olduğu kimi qaldırmaq üçündür. Bax: həmçinin Qazma baltası.
Sürtkü yağları
Sütuncuqlu qazma