SIĞIRDİLİ

(Şamaxı, Zəngilan)
bax siğirdili . – Uşaxlar sığırdilin çox səvillər (Zəngilan)
SIĞIRÇI
SIĞIRXANA

Digər lüğətlərdə