SƏBRÜ QƏRAR

is. Səbir, təmkin, hövsələ, təhəmmül.
Ey sevdiyim, səndən cüda düşəli; Nə səbrü qərarım, nə taqətim var. Q.Zakir.

SƏBİRSİZLİK
SƏBT