SƏHLƏNKAR

I
прил.
1. нерадивый, безответственный, недобросовестный. Səhlənkar işçi нерадивый работник
2. халатный, небрежный. Səhlənkar münəsibət халатное отношение
II
сущ. разгильдяй (нерадивый, небрежный в делах человек)
III
нареч. халатно, невнимательно, небрежно. İşə səhlənkar yanaşmaq относиться к работе халатно
SƏHLƏBKİMİLƏR
SƏHLƏNKARLIQ

Digər lüğətlərdə