SÜBUT

\[ثثىخ \] – Sübutun tezisi olan hər hansı fikrin həqiqiliyini \[yaxud yalanlığını\] əsaslandırmaq məqsədi daşıyan mühakimə. Kökü ərəbcədəki səbutə-dən \[ثثد \] götürülmüşdür.
SUFLİ
SÜNNƏ

Digər lüğətlərdə