S

S1

ə. ərəb əlifbasının 4-cü, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 5-ci hərfi; əbcəd hesabında 500 rəqəmini ifadə edir.

S2

ə. ərəb əlifbasının 12-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 15-ci hərfi; əbcəd hesabında 60 rəqəmini ifadə edir.

S3

ə. ərəb əlifbasının 14-cü, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 17-ci hərfi; əbcəd hesabında 90 rəqəmini ifadə edir.

RÜVAT
SABE

Значение слова в других словарях