SAÇINI SÜPÜRGƏ ELƏMƏK

qayğısına qalmaq, əziyyətini çəkmək, sevdiyi və hörmət etdiyi bir insana diqqət və qayğı ilə yanaşmaq.

SAÇINA DƏN DÜŞMƏK
SAÇININ BİRİNİ AĞ, BİRİNİ QARA HÖRMƏK