SAÇLI

SAÇLI – KEÇƏL Keçəl qızı qoy evdə; saçlı qızı götür qaç (A.Şaiq).

SABİTLİK
SADƏ

Digər lüğətlərdə