SAĞ ƏL

ən yaxın və etibarlı adam, köməkçi, sirdaş, dost.

SAĞ CANA HƏSRƏT QALMAQ
SAĞ ƏLİM BAŞINA