SAĞ-SOLUNA GÖZ GƏZDİRMƏK

diqqətlə baxmaq, ehtiyatlı olmaq, hər tərəfə nəzər yetirmək, hər tərəfi gözdən keçirmək.

SAĞ QULAĞINDAN ALIB SOL QULAĞINDAN VERMƏK (ÖTÜRMƏK)
SAĞ-SOLUNU TANIMAMAQ