SAĞA-SOLA SƏPƏLƏMƏK (SOVURMAQ)

pulu, malı, dövləti əbəs yerə dağıtmaq, puç etmək, bədxərc olmaq, israfçılıq eləmək.

SAĞA-SOLA ƏSMƏK
SAĞINA-SOLUNA KEÇMƏK