SAĞLIĞINDA KOR FATMA, ÖLƏNDƏ BADAMGÖZLÜ

birisinin öləndən sonra hədsiz təriflənməsinə istehzalı münasibət bildirən ifadə.

SAĞINA-SOLUNA KEÇMƏK
SAĞMAL İNƏK