SAĞMAL İNƏK

uzun müddət biri üçün gəlir yeri, qazanc mənbəyi olan pullu adam haqqında işlədilən ifadə.

SAĞLIĞINDA KOR FATMA, ÖLƏNDƏ BADAMGÖZLÜ
SAHİB ÇIXMAQ