SAABXAN

əliaçıq, səxavətli xan; dikbaş, boyun əyməyən xan.
RZASƏMƏD
SAADULLA