SAATSAZ

is. [ ər. saət və fars. …saz] Saat təmir edən usta.
Bununla belə onun bircə nəfər həqiqi dostu var idi – saatsaz usta Zeynal. Ə.Haqverdiyev.
Bakıda ümumiyyətlə peşəkarlar: xalçaçı, zərgər, papaqçı, saatsaz, minasaz, dəllək, boyaqçı və sair çox olardı. H.Sarabski.

SAATLIQ
SAATSAZLIQ

Digər lüğətlərdə