SABAHNUR

səhər nuru, sübh işığı; parlaq gözəl; səhər Günəşi.
SABAHNİSƏ
SABAHŞƏN