SABİTLƏŞMƏK

SABİTLƏŞMƏK – SƏRBƏSTLƏŞMƏK Sabit birləşmələr dilin tarixi və inkişafı prosesində yaranır və sabitləşir (Y.Seyidov); Tərkibdən kənarda sözlər sərbəstləşir.

SABİT
SABİTLİK

Значение слова в других словарях