SABİTLİK

is. Sabit şeyin hal və vəziyyəti; daimilik, dəyişməzlik. Qiymətlərin sabitliyi. Valyutanın sabitliyi.
[Rüstəm bəy:] Təbiət müvazinəti pozulduqda əbədi qanunun sabitliyi sarsılır. Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SABİTLİK dəyişməzlik — hərəkətsizlik — durğunluq — daimilik — stabillik
  • SABİTLİK mətinlik — mətanət — sadiqlik — möhkəmlik — dəyişməzlik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • SABİTLİK SABİTLİK – DƏYİŞKƏNLİK Komponentlərin mənaca qovuşuq və ayrılmaz olması frazeologizmlərin sabitliyini göstərir (H
SABİTLƏŞMƏK
SABOTÁJ

Digər lüğətlərdə