SABİTNUR

sabit və nur sözlərindən düzəlmiş, «möhkəm işıq, məğlubedilməz nur» deməkdir.
SABİTƏ
SABUR