SABUNLANMA

Sabunlanmaq”dan f.is.
SABUNLAMAQ
SABUNLANMAQ

Digər lüğətlərdə