SABUTAY

dəyişməyən qəhrəman, möhkəm xarakterli igid.
SABURƏ
SACİD