SAD

ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı.

SACİD
SADAT

Digər lüğətlərdə