SAF

(Bərdə, Qazax, Tərtər, Yevlax)
bax sap . – Sən saf yaxşı adamsaη (Bərdə); – Söynün oğlu saf özünə oxşo:r (Qazax)
SADIRRI
SAF DÜŞMƏX’

Значение слова в других словарях