SAFDİL

\[ər. saf və fars. dil-ürək\] кил. safürəkli; safdildən рикӀяй, рикӀин михьивилелди, рикӀин сидкьидай.
SAF-ÇÜRÜK:
SAFDİLLİLİK

Значение слова в других словарях