SAFİ

təmiz, saf, xalis; safi kar – təmiz gəlir
xalis, saf, təmiz
SAFHA
SAĞ

Значение слова в других словарях