SAFLAŞMAQ

SAFLAŞMAQ – ÇÜRÜMƏK Neçə vaxtdı ki, orada canım çürüyürdü (S.Vəliyev); Erkən durmaq yaxşı şeydir, bədəni saflaşdırır (S.S.Axundov).

SAF
SAĞ

Digər lüğətlərdə