SALI VERMƏK

Nişan vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQSAĞAN
SALIX