SAL

I
(Quba)
tez-tez xəstələnən (adam). – Sal adamun işi çətin uladı
◊ Sal ulmağ – tez-tez xəstələnmək. – Məsələn, diyədü ki, filankəs həmişə sal uladu
II
(Ordubad)
başdaşı. – Atamun qəbrinə sal qoyməmişəm
III
(Salyan)
yüksək (temperatur). – Anam sal qızmanın içindədi
IV
(Qazax)
boy. – Bu heyvanın salı uzundu
V
(Tovuz)
hamar, düz. – Sal yer yaxşı məhsul verər
SAQLAM
SALAB

Digər lüğətlərdə