SALACA

Üstündə ölü yuyulan stoldur. Tabuta da deyirlər. Ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SAQQALDAŞ
SALAM

Digər lüğətlərdə