SALAM VERDİK, ZİBİLƏ DÜŞDÜK

bax: salam verdik, borclu çıxdıq.

SALAM VERDİK, BORCLU ÇIXDIQ
SALAMAT YER QOYMAMAQ