SAMAN ÇÖPÜNƏ ƏL ATMAQ

bax: saman çöpündən yapışmaq.

SAMAN ÇÖPÜNDƏN YAPIŞMAQ
SAMAN TAYASINDA İYNƏ AXTARMAQ