sanitar nəqliyyat vasitələri

Yalnız sanitar daşımalar üçün nəzərdə tutulan və münaqişədə iştirak edən tərəfin səlahiyyətli orqanının nəzarəti altında olan, hərbi və ya mülki, daimi və ya müvəqqəti daşıma vasitələri

sanitar-mühafizə zonası
sanitariya mühafizə zonası