SAQAL

1. Saqqal.

2. Keçinin çənəsi altında bitən tüklər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQAC
SAQAR