SAQQIZ ÇEYNƏMƏK

boş-boş söhbət etmək, heç bir faydalı işlə məşğul olmamaq.

SAQQALLI UŞAQ
SAQQIZ OĞURLUĞUNA GETMƏK