SAQQIZINI OĞURLAMAQ

tovlayıb aldatmaq; qılığına girib özünə tərəf çəkmək; ~ təsiri altına salmaq, razılıq almaq.

SAQQIZ OĞURLUĞUNA GETMƏK
SALAM VERDİK, BORCLU ÇIXDIQ