SAQQAL DALINCA GEDİB BIĞI DA QOYUB GƏLMƏK

nəsə əldə etməyə çalışdığı halda daha da ziyana düşmək; ~ qaş düzəltdiyi yerdə vurub göz çıxarmaq.

SAQQAL AĞARTMAQ
SAQQAL TƏRPƏTMƏK