SAR

SAR I is. [ ər. ] zool. Qırğı nəslindən olan quş. Tülək, tərlan qorxmaz sardan; Könül ayrılmaz Nigardan (“Koroğlu”).

SAR II f. Bürümək. Azacıq hər tərəfi sardı sükut; İndi Gülnaz mütəhəyyir, məhbut (M.Müşfiq).

SAPLI
SARI

Значение слова в других словарях