SARALMAQ

SARALMAQ – AĞARMAQ Rəngi günü-gündən saralır (Ə.Haqverdiyev); Məhtabanın rəngi ağarmışdı (S.Rəhimov).

SARALMAQ – QIZARMAQ Dodaqları gah qızarır, gah saralır, gah da kətan kimi ağarırdı (C.Cabbarlı).

SAMİT
SARIQLI

Digər lüğətlərdə